Browsed by
חודש: אוקטובר 2016

אוטומציה ואבטלה טכנולוגית במאה ה-21 ?>

אוטומציה ואבטלה טכנולוגית במאה ה-21

קצת על השינויים בשוק העבודה שצפויים להתרחש בעקבות אוטומציה והתקדמות טכנולוגית. נתקלתי היום, לחלוטין במקרה, בדו"ח הנמצא באתר של משרד הכלכלה ובו מצוין בין היתר מספר העובדים המועסקים במקצועות שונים במשק (נכון ל-2013).[1] ראיתי למשל שיש בארץ יותר עורכי דין (34,998) מרופאים (25,495). למה זה מעניין? זה לא. כלומר, יכול להיות שזה מעניין, רק לא בהקשר של הבלוג. מה שכן מעניין אותנו הוא מספר האנשים שעובדים היום בעבודות שפשוט לא יהיו קיימות בסבירות מאוד גבוהה בעוד עשור, וההשלכות של זה…

Read More Read More

Clef two-factor authentication