Browsed by
חודש: יולי 2017

עלויות נראות ושאינן נראות ?>

עלויות נראות ושאינן נראות

אני יודע שאני עוד חייב לכם את חלק ב׳ על סחר בין לאומי, אבל בעקבות דיון שהייתי עד לו לאחרונה רציתי לכתוב משהו אחר לפני. יש עלויות למדינה שמאוד קל לחשב. רוצים לדעת כמה עולה לנו לשלם כל שנה לשוטרים? יש סעיף תקציבי. מסתכלים בתקציב, רואים מספר. קל. עם זאת, יש הרבה דברים שהמדינה עושה שקשה להעריך את העלויות שלהם במדויק. לדוגמא – צבא חובה. יש את העלויות הברורות: שכר חיילים, אספקת תנאים לחיילים כמו מזון ושירותים רפואיים, דברים שמתוקצבים…

Read More Read More

Clef two-factor authentication